Stavebně technický průzkum


Výstupem je ve většině případů  textová, výkresová, popř. i fotografická část, zpracovaná na základě průzkumu měření na místě a sond do konstrukcí. Dokumentace, vypracovaná za účelem získání informací, důležitých zejména pro další projektovou činnost při rekonstrukci stávajících objektu, kdy má dojít k zásahům do jeho nosných konstrukcí pak dále slouží zejména jako podklad pro následné statické posouzení.

Výstupem této části dokumentaci jsou, v závislosti na typu a provedení objektu, např.:

  • informace o nosné konstrukci – její tvar a provedení

  • provedení a materiál výztuže železobetonových konstrukcí

  • provedení a materiál ocelových a dřevěných konstrukcí

V případě nutnosti, zejména v případech aplikace nedestruktivních průzkumných metod, je průzkum prováděn ve spolupráci se specializovanými firmami.