Poradenství a konzultace


Nezávislé poradenství a konzultace aktuálního stavu nosných konstrukcí, řešení havarijních stavů.

Našimi partnery jsou zejména:

  • investoři ve fázi zpracování definování stavebního záměru

  • architekti a projektanti ve fázi zpracování všech stupňů projektové dokumentace

  • majitelé staveb, vyžadující rychlou konzultaci statika z důvodu výskytu poruch stavebních objektů, popř. prvotní konzultaci na téma zajištění zamýšlených stavebních zásahů před objednáním provedení dalších stupňů dokumentace

Na území okresu Šumperk zajišťujeme na základě telefonického či jiného kontaktu a dle našich možností pokud možno okamžité řešení akutních havarijních stavů, ohrožujících životy či majetek.