Projektová činnost v oboru statika konstrukcí staveb


Rozsah konstrukční části (statiky) projektu je v jednotlivých fázích  zpracovávána v rozsahu specifikovaném ve vyhlášce 499/2006 Sb.

Našimi partnery, kterým nabízíme dlouhodobé zkušenosti v oboru statiky pozemních a průmyslových staveb jsou zejména:

 • investoři
 • generální projektanti stavebních komplexů
 • architekti
 • projektanti staveb

Projekty

 • ocelových konstrukcí
 • betonových konstrukcí
 • dřevěných konstrukcí
 • zakládání konstrukcí

Vypracujeme stavebně konstrukční část (statiku) projektu ve stupni:

 • DUR – dokumentace pro územní řízení
 • DSP  - dokumentace pro stavební řízení
 • TDW – tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • DSP – dokumentace pro provedení stavby
 • DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby
 • DBP -  dokumentace bouracích prací