Výrobní dokumentace


ZPRACOVÁVÁME REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - OCELOVÝCH, BETONOVÝCH a DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ ----

V průběhu zpracování VD ocelových konstrukcí posíláme:

 • 3D MODEL - K ODSOUHLASENÍ
 • PŘEDBĚŽNÝ SUMÁRNÍ VÝPIS MATERIÁLU - PRO OBJEDNÁNÍ

Výrobní dokumentace standardně obsahuje:

 • VÝKRESY SESTAV KONSTRUKCÍ - PŘEHLEDNÝ VÝKRES
 • VÝKRESY HD - VÝKRESY HLAVNÍCH DÍLŮ S DETAILY
 • VÝKRESY JD - VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK S DETAILY
 • KLADEČSKÉ PLÁNY ROŠTŮ
 • MATERIÁLOVÁ DOKUMENTACE
  • S1_Seznam výkresů
  • MD1_Celkový výpis
  • MD2_Výpis šroubů a kotev
  • MD3_Výpis dílců
  • MD4_Strukturovaný výpis + SM
 • NC DATA
 • DXF PRO VÝPALKY PLECHŮ
 VD 005  VD 006  VD 001
 VD 004  VD 003  VD 002
 MD 001a  MD 002a  MD 003a

 

PROJEKTY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ modelujeme a VD+MD zpracováváme v 3D BIM software AUTODESK ADVANCE STEEL - to zaručuje :

 AS LOGO2
 • RYCHLOST
 • PŘESNOST
 • SPOLEHLIVOST
 • MOŽNOST VÝMĚNY DAT MEZI DALŠÍMI BIM APLIKACEMI

Po odsouhlasení 3D MODELU PROJEKTU můžeme obratem vygenerovat a zaslat ---

 • MATERIÁLOVOU DOKUMENTACI PRO OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU
 • NC DATA PRO OBRÁBĚNÍ
 • DXF SOUBORY PRO PÁLENÍ PLECHŮ

Advance Steel pracuje na platformě AutoCAD a jako část konstrukčního BIM řešení společnosti GRAITEC nabízí interoperabilitu s aplikacemi Revit a Graitec Advance Design.